Nghề công nghiệp trung tâm (Key industry) là gì? Nghề công nghiệp trung tâm trong Tiếng anh là gì? Vai trò và đặc tính của nghề công nghiệp trung tâm?

Bạn đang xem: ngành công nghiệp trọng điểm

Nghề công nghiệp trung tâm (Key industry) là gì? Nghề công nghiệp trung tâm trong Tiếng anh là gì? Vai trò và đặc tính của nghề công nghiệp trung tâm?

Sự phát triển của các quốc gia luôn lưu tâm vào các nghề công nghiệp trung tâm, đây là các nghề có vai trò trọng yếu, quyết định đến hiệu quả kinh tế của quốc gia. Mỗi một quốc gia tùy thuộc vào năng lực sản xuất, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội thì việc xác nhận các nghề công nghiệp cũng sẽ có sự khác nhau.

Luật sư tư vấn luật qua smartphone trực tuyến miễn phí: 1900.6568              

1. Nghề công nghiệp trung tâm là gì?

Nghề công nghiệp trung tâm là nghề công nghiệp gắn với sách lược phát triển kinh tế, chiếm tỷ trọng cao trong giá trị sản lượng công nghiệp và sản lượng của nó rất thiết yếu cho sự vận hành thành công của nhiều nghề công nghiệp khác. Nghề công nghiệp trung tâm được xác nhận dựa trên sách lược phát triển kinh tế của quốc gia, phụ thuộc vào nhiều yếu tố để xác nhận.

Ví dụ về nghề công nghiệp trung tâm tại Việt Nam: Công nghiệp sơ chế lượng thực, thực phẩm; công nghiệp năng lượng; công nghiệp cơ khí; công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng,….

Nghề công nghiệp trung tâm trong tiếng Anh là “Key industry

2. Đặc tính của nghề công nghiệp trung tâm:

– Nghề công nghiệp trung tâm là nghề có thế mạnh lâu dài dựa trên nguồn tài nguyên và lao động. Ví dụ so với công nghiệp chế  biến lương thực, thực phẩm phát triển gắn với nguồn nguyên liệu và nhu cầu của thị trường tiêu thụ, nên thường phân bố ở các vùng nguyên liệu   và các đô thị lớn. Ví dụ như công nghiệp sơ chế đường mía dựa trên nguồn  nguyên liệu tại chỗ nên phân bố tập trung ở Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam  Bộ, Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ. Công nghiệp sơ chế thịt và các  sản phẩm từ thịt phát triển mạnh ở các đô thị lớn (Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh) do  nhu hố xí thụ tại chỗ lớn. Nghề công nghiệp sơ chế lương thực, thực phẩm không yêu cầu về nguồn lao động khó tính, thế hệ lao động cũng tương đối phong phú, hơn nữa dân số đông cũng đang thỏa mãn đủ điều kiện về lao động so với nghề công nghiệp trung tâm này.

Hay so với công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, đây là nghề có thế mạnh lâu dài do có nguồn lao động dồi dào (dân số đông, nguồn lao động phong phú; giá nhân lực rẻ hơ nhiều với các nước trong khu vực, là điều kiện thuận tiện cho việc hạ giá thành sản phẩm và tham gia lao động gia công hàng xuất khẩu); thị trường tiêu thụ rộng lớn (thị trường trong nước do dân số động, mức sống đang tăng trưởng, nhu cầu rất lớn; thị trường xuất khẩu bao gồm thị trường truyền thống và thị trường khó tính như Châu Âu, Châu Mỹ).

– Nghề công nghiệp trung tâm là nghề mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ví dụ, so với công nghiệp năng lượng, nghề công nghiệp này đẩy mạnh vận tốc phát triển kinh tế, phục vụ tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Than, dầu thô còn tồn tại xuất khẩu. Nâng cao đời sống nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

– Nghề công nghiệp trung tâm là nghề có thúc đẩy đến các nghề kinh tế khác, chặng hạn như nghề công nghiệp nặng lượng phát triển, đi trước một bước nhằm tạo điều kiện thuận tiện xúc tiến các nghề kinh tế khác phát triển về quy mô, công nghệ, chất lượng sản phẩm,…phục vụ nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa. Hay nghề công nghiệp sơ chế lương thực, thực phẩm xúc tiến sự tạo dựng các vùng chuyên môn hóa nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển các nghề ngư nghiệp, sản xuất hàng tiêu dùng, cơ khí,…

Xem Thêm  Hướng Dẫn Lắp Đặt Cầu Chì Đúng Cách - cách nối dây vào cầu chì

– Công nghiệp trung tâm là một nghề sản xuất vật chất trọng yếu của nền kinh tế quốc dân bao gồm toàn bộ các nghề công nghiệp chuyên môn hóa, các xí nghiệp công nghiệp thực hiện tính năng khai thác, sơ chế, sửa chữa. Sản phẩm của công nghiệp là toàn thể dụng cụ lao động phần lớn đối tượng lao động và vật phẩm tiêu dùng nhằm thỏa mãn nhu hố xí dùng và sản xuất của xã hội . Công nghiệp trở thành một nghề sản xuất vật chất to lớn và độc lập. Đó chính là kết quả của sự phát triển lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội. Trong nền kinh tế hàng hóa phát triển, sản xuất công nghiệp hoạt động theo nhu cầu của các quan hệ sản xuất hàng hóa như quy luật giá trị, quy luật cung và cầu, quy luật đối đầu,…

– Phát triển công nghiệp trung tâm thúc đẩy mạnh mẽ tới sự phân bố của nghề sản xuất.

– Đẩy mạnh cách mạng khoa học, công nghệ ứng dụng vào phát triển kinh tế quốc dân.

– Thu hút vốn đầu tư, mở rộng quan hệ thương mại với các quốc gia khác.

– Nâng cao năng lực quốc phòng và phòng thủ cho quốc gia.

Bên cạnh các vai trò trên, nghề công nghiệp trung tâm còn mang những vai trò trọng yếu của nghề công nghiệp so với nền kinh tế quốc dân, rõ ràng và cụ thể:

Công nghiệp là một trong hai nghề sản xuất vật chất cơ bản của nền kinh tế quốc dân, trình độ phát triển của công nghiệp là một trong những tiêu chuẩn đanh giá trình độ phát triển kinh tế của một quốc gia. Trong những năm qua, công nghiệp nước ta đã trải qua một quá trình lịch sử đầy thử thách gay go, ác liệt để tồn tại và phát triển. Công nghiệp nước ta đã bước đầu xây dựng được một số nền tảng vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế. Trong quá trình phát triển, công nghiệp được vận động theo một trình tự nhất định như sau: Công nghiệp với tư cách là một loại lao động sản xuất nằm trong nông nghiệp do người nông dân sử dụng thời gian nông nhàn để sản xuất ra các sản phẩm thủ công nghiệp có tính chất tự cấp tự túc phụ thuộc nền kinh tế nông nghiệp. Như ₵. Mác đã nêu ra này là sự phụ thuộc có tính chất nguyên thủy của công nghiệp so với nông nghiệp . Công nghiệp tách khỏi nông nghiệp dưới hình thức nghề thủ công nghiệp độc lập. Nền sản xuất này là nền sản xuất hàng hóa nhỏ. Quá trình phát triển công nghiệp từ nền sản xuất hàng hóa nhỏ lên nền đại công nghiệp cơ khí qua 3 thời kỳ này là: hợp tác giản đơn, công trường thủ công và đại công nghiệp cơ khí.

Quá trình phát triển của công nghiệp trung tâm vừa trổ tài sự phát triển lực lượng sản xuất xã hội vừa trổ tài trình độ phát triển của nền sản xuất hàng hóa trong sản xuất công nghiệp cũng như tác động của sự phát triển sản xuất công nghiệp đến trình độ phát triển sản xuất hàng hóa nói chung của nền kinh tế quốc dân . Phân tích lịch sử phát triển công nghiệp cho thấy: “Công nghiệp không chỉ tái sản xuất nền tảng vật chất cho xã hội mà còn tái sản xuất ra các quan hệ sản xuất khác nhau trên bước đường phát triển của mình. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa.

Xem Thêm  “Bỏ túi” ngay cách lấy góc vuông bằng thước mét cực đơn giản - cách lấy góc vuông bằng thước met

Tóm lại, công nghiệp là một phạm trù kinh tế với nhiều hình thức phát triển ở mức độ khác nhau như: công nghiệp gia đình, thủ công nghiệp, tiểu công nghiệp, công nghiệp hiện đại, công nghiệp tư bản chủ nghĩa, công nghiệp xã hội chủ nghĩa. Nhưng đặc tính hầu hết của công nghiệp được triệu chứng trong việc vận dụng rộng rãi các hình thức phân công có tính chất kỹ thuật, trong sản xuất, sản phẩm có sự tồn tại của hệ thống máy móc, tính liên tục của quá trình sản xuất. Sản xuất công nghiệp có tính chuyên môn hóa.

Quá trình phát triển sản xuất công nghiệp cả về nền tảng vật chất kỹ thuật cũng như kinh tế xã hội đã nhất định vai trò chủ đạo và từng bước phát huy vai trò chủ đạo của công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân . Thực chất vai trò chủ đạo của công nghiệp là sự tác động quyết định của công nghiệp tới việc phát triển lực lượng sản xuất của các nghề kinh tế quốc dân đồng thời công nghiệp có khả năng tạo ra những hình tượng để các nghề kinh tế khác phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa xã hội chủ nghĩa. Vì công nghiệp có lực lượng sản xuất tiên tiến và quan hệ sản xuất tiên tiến hơn các nghề kinh tế quốc dân khác.

Trong sản xuất công nghiệp con người tiêu dùng các dụng cụ lao động hầu hết là máy móc thiết bị còn như nông nghiệp chỉ sử dụng dụng cụ lao động thô sơ. Vai trò chủ đạo của công nghiệp được bắt nguồn từ chỗ nó tập hợp và không ngừng phát triển giai cấp công nhân đội quân tiên phong trong tiến trình đổi mới quản lý kinh tế, đổi mới xã hội. Do này mà công nghiệp có quan hệ sản xuất luôn được củng cố và hoàn thiện cho phù phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Công nhân trong nghề công nghiệp có trình độ cao hơn trong sản xuất nông nghiệp. Đối tượng lao động của công nghiệp rất phong phú và phong phú (cả tự nhiên và nhân tạo ).

Mặt khác, sản xuất công nghiệp là sản xuất chuyên môn hóa phân công lao động và hợp tác lao động chặt chẽ. Hình thức sở hữu là hình thức toàn dân còn phân phối theo hình thức tiền lương: đây là hình thức phân phối tối ưu nhất và hình thức tổ chức quản lý ở trình độ cao nên tạo dựng các nhà máy, các xí nghiệp công nghiệp. Trong cách mạng quan hệ sản xuất: công nghiệp quyết định sự phát triển của các nghề kinh tế quốc dân hầu hết lên sản xuất lớn, sản xuất hàng hóa. Công nghiệp là nghề duy nhất trang bị dụng cụ lao động cho toàn bộ các nghề kinh tế quốc dân khác.Vì vậy, vận tốc và sự phát triển của công nghiệp quyết định đến trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, năng suất lao động và hiệu quả sản xuất. Đồng thời quá trình đó cũng thúc đẩy tới quá trình phân công lao động. Công nghiệp thông qua việc trang bị kỹ thuật cho các nghề kinh tế (nhất là nông nghiệp).

Như vậy, sức mạnh của công nghiệp không chỉ có tác dụng củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong bản thân công nghiệp mà còn tồn tại tác dụng to lớn đến toàn thể nền kinh tế quốc dân . Trong cách mạng khoa học kỹ thuật: “Công nghiệp giữ vai trò vô cùng to lớn .Vai trò đó trổ tài hầu hết ở việc đem các thành tựu của công nghệ vận dụng vào các nghề kinh tế quốc dân bằng cách trang bị kỹ thuật cho nó làm cho các nghề đó có những bước tiến mới về nền tảng vật chất kỹ thuật đẩy mạnh quá trình cách mạng khoa học kỹ thuật của mình.

Xem Thêm  Cách Hàn Nhựa Cứng Bị Vỡ Với Các Chi Tiết Nhựa Bằng Hợp Chất Plarepair - cách hàn nhựa cứng bị vỡ

Trong ngành nghề tư tưởng văn hóa: Công nghiệp là tiền đề vật chất để thay đổi tận gốc các tư tưởng và văn hóa cũ, xây dựng tư tưởng và văn hoá mới, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân góp phần đảm bảo sự phát triển và tiến bộ đồng đều giữa các vùng: vùng miền núi – đồng bằng, thành thị – nông thôn, lao động trí óc – lao động chân tay,… tạo sự nhất trí về chính trị và trí não trong nhân dân. Ngoài ra trong các ngành nghề khác: công nghiệp cũng đóng vai trò trọng yếu trong quá trình phát triển của ngành nghề đó.


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài nghề công nghiệp trung tâm

Địa lý 12: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM

 • Tác giả: TRT Tube
 • Ngày đăng: 2020-03-27
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 1843 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Địalý12Dạyhọctrêntruyền hìnhTRTTube

Các Nghề Công Nghiệp Trọng tâm Của Nước Ta Hiện Nay –

 • Tác giả: saigongiftbox.com
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 8405 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Từ thời học viên, tất cả chúng ta đã được học bài về một số nghề công nghiệp trung tâm của nước ta. Tuy nhiên, trải qua nhiều năm thì ít nhiều các tri thức học

Nghề nào dưới đây là nghề công nghiệp trung tâm của nước ta?

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 8280 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghề nào dưới đây là nghề công nghiệp trung tâm của nước ta?

Nghề công nghiệp trung tâm là gì? Nghề nào trọng yếu nhất

 • Tác giả: timviec365.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 6198 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghề công nghiệp trung tâm là gì?nghề công nghiệp trung tâm mang lại ích lợi gì cho sự phát triển kinh tế. Nội dung dưới đây sẽ giúp bạn trả lời thắc mắc đó.

Sản xuất công nghiệp đang dần hồi phục, nhiều nghề trung tâm có chỉ số tăng cao

 • Tác giả: vneconomy.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 8102 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giá trị tăng thêm toàn nghề công nghiệp 6 tháng năm 2022 ước tính tăng 8,48% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, nghề công nghiệp sơ chế, chế tạo tăng 9,66%, đóng góp 2,58 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế…

Thế Nào Là Nghề Công Nghiệp Trọng Điểm, Nghề Công Nghiệp Trọng Điểm Là Gì

 • Tác giả: hibs.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 3335 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghề công nghiệp trung tâm là gì? Để hiểu hơn về tầm trọng yếu của công nghiệp trung tâm, hãy cùng theo dõi nội dung dưới đây! Nghề công nghiệp trung tâm là gì? Nghề công nghiệp trung tâm được hiểu chính là những nghề công nghiệp có vị trí trọng yếu, mũi nhọn trong cơ cấu công nghiệp của một quốc gia, Đây là những nghề công nghiệp mang lại hiệu quả cao về các mặt từ kinh tế đến xã hội, môi trường

Vì sao nói công nghiệp là nghề công nghiệp trung tâm

 • Tác giả: hoicay.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 5038 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nội dung chính Vì sao công nghiệp năng lượng là nghề công nghiệp trung tâm của nước ta?1. Nghề công nghiệp trung tâm là gì?2. Đặc tính của nghề công nghiệp trung tâm:3. Vai trò của nghề công nghiệp trung tâm:Video liên quan Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn! Bài 1 trang 124 Địa Lí 12: Vì sao công nghiệp năng lượng lại là nghề công nghiệp trung tâm của nước ta? Trả lời: Quảng cáo – Nghề công nghiệp năng lượng ở nước ta có thế mạnh lâu dài, dựa trên nguồn tài nguyên dồi dào về …

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Kiến thức công nghiệp