Công nghiệp hóa là gì? Các loại hình công nghiệp hóa những loại nào? Công nghiệp hóa tại các nước và Việt Nam

Bạn đang xem: công nghiệp hóa là gì

Công nghiệp hóa là điều kiện rất trọng yếu ở các nước nói chung và Việt Nam nói riêng nhằm phát triển lực lượng sản xuất, xúc tiến sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, đồng thời nâng cao đời sống cho nhân dân. Vậy rõ ràng và cụ thể công nghiệp hoá là gì? Hãy cùng theo dõi nội dung sau nhé

Công nghiệp hóa là gì?

Công nghiệp hóa là quá trình dịch chuyển của nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp, đây là sự chuyển biến đi đôi với tiến bộ công nghệ từ cơ bản đến toàn diện, khi chuyển hóa toàn diện các hoạt động kinh tế xã hội từ sản xuất sử dụng lao động thô sơ, thủ công đơn giản, sang sản xuất công nghiệp với phương pháp tiên tiến, công nghiệp hiện đại làm tăng năng suất lao động. Và từ đó, trong các hoạt động sản xuất sẽ chuyển hóa từ việc sử dụng sức lao động thủ công sang sức lao động phổ thông dựa trên sự phát triển của nghề công nghiệp cơ khí.

Công nghiệp hóa là gì?

Ngoài ra, công nghiệp hóa còn gắn chặt với hiện đại hóa là quá trình ứng dụng, trang bị những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại nhằm tạo ra phương pháp tiên tiến để có được năng suất lao động xã hội to hơn.

Các loại hình công nghiệp hóa hiện tại

Công nghiệp hóa hiện tại gồm có hai loại hình cơ bản như sau:

Công nghiệp hóa truyền thống 

Công nghiệp hóa truyền thống đã xuất hiện và kết thúc từ giữa thế kỷ XX bao gồm: công nghiệp hóa cổ kính diễn ra ở các nước phương Tây từ cuối thế kỉ XVIII cho đến giữa thế kỉ XX, sau đó đã được hoàn thiện ở một số nước dựa trên cơ chế plan hóa tập trung tại các nước xã hội chủ nghĩa trong thế kỉ XX.

Công nghiệp hóa kiểu mới 

Công nghiệp hóa kiểu mới được tiến hành vào năm 60 của thế kỷ trước cho đến nay vẫn đang tiếp diễn. Rút kinh nghiệm từ những mặt trở ngại của loại hình công nghiệp hóa truyền thống, các nhà sách lược của nhiều nước hiện tại đang phân tích và thực hiện một loại hình công nghiệp hóa kiểu mới, nhắm đến việc gắn kết với yêu cầu của nền kinh tế mới, rút ngắn thời gian thực hiện và đảm bảo phát triển kiên cố.

Công nghiệp hóa kiểu mới

Công nghiệp hóa kiểu mới có những yêu cầu được đề ra khác nhau, mặt khác cũng có những điểm tương đồng như:

 • Phát triển kiên cố, coi trọng kinh tế, xã hội và môi trường.
 • Gắn chặt công nghiệp hóa với hiện đại hóa, để phát triển song song cả kinh tế lẫn công nghệ để phát triển quốc gia thêm vững mạnh.
 • Tích cực khắc phục các nhược điểm còn thiếu sót từ công nghiệp hóa truyền thống như: thời gian kéo dài, lãng phí vật chất, tác động đến môi trường,…

8 lợi nhuận của công nghiệp hóa so với nền kinh tế – xã hội Việt Nam

Công nghiệp hóa so với nền kinh tế – xã hội Việt Nam đã có những thúc đẩy không nhỏ và tác động toàn diện đến sự phát triển kinh tế và xã hội tại Việt Nam, Vậy rõ ràng và cụ thể tác dụng của công nghiệp hóa là gì?

Tác dụng của công nghiệp hóa so với nền kinh tế – xã hội Việt Nam

 • Tạo nền tảng vật chất – kỹ thuật: Đây là yếu tối trọng yếu để Việt nam xây dựng nền kinh tế độc lập và tự chủ phối hợp chặt chẽ với việc chủ động hội nhập với kinh tế quốc tế nhiều hơn để củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh quốc gia.
 • Tạo điều kiện để thay đổi về nền sản xuất xã hội: làm tăng năng suất lao động và tăng sức khắc chế của nhân loại với thiên nhiên. Nhằm góp phần phát triển nền kinh tế, cải tổ được đời sống của nhân dân và cũng là một phần trọng yếu quyết định tới sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội.
 • Tạo điều kiện để phát triển lực lượng sản xuất và nâng cao năng suất lao động xã hội: Đó sẽ là yếu tố để xúc tiến sự tăng trưởng và phát triển kinh tế. Song song này là khắc phục việc làm, nâng cao đời sống và tăng thu nhập cho nhân dân.
 • Tạo các điều kiện vật chất: Nhờ vào việc tăng cường và củng cố vai trò của nền kinh tế nhà nước, nhân dân sẽ được phát triển một cách toàn diện nhất trong mọi hoạt động kinh tế và xã hội.
 • Tạo ra lực lượng sản xuất mới, tạo tiền đề cho việc củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa và củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa công nhân, giữa nông dân và trí thức.
 • Tạo điều kiện cho nền khoa học – công nghệ được phát triển nhanh chóng và đạt tới trình độ tiên tiến, hiện đại.
 • Tạo tiền đề cho việc tạo dựng và phát triển nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa và phát triển nền văn hóa tiên tiến, cao đẹp, đậm đà bản sắc dân tộc.
 • Tạo điều kiện bổ sung lực lượng vật chất và kỹ thuật cho hệ thống quốc phòng, an ninh, giúp đảm bảo về đời sống kinh tế, chính trị và xã hội trong quốc gia ngày càng phát triển hơn.
Xem Thêm  Ngành Công Nghiệp Không Khói Là Gì? Những Điều Cần Biết Về Ngành Công Nghiệp Không Khói - ngành công nghiệp không khói là gì

Công nghiệp hóa tại các nước và Việt Nam

Công nghiệp hóa tại các nước

Tại Trung Quốc, loại hình công nghiệp hóa mới được hiểu là “hàm lượng công nghệ cao, lợi ích kinh tế tốt, tiêu tốn ít tài nguyên, ít ô nhiễm môi trường, sử dụng triệt để lợi thế về nguồn nhân lực” Theo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 16, Đảng Cộng sản Trung Quốc, 2002.

Công nghiệp hóa tại Trung Quốc

Tại nhiều quốc gia khác nhau,  đã hoàn thiện công nghiệp hóa và hiện đã xây dựng sách lược phát triển kiên cố, Để khắc phục nhanh chóng các khuyết điểm còn tồn tại trong quá trình công nghiệp hóa truyền thông, nhằm nâng cao đời sống, phát triển quốc gia phát triển hơn.

Công nghiệp hóa tại Việt Nam

Ở Việt Nam, đoạn đường công nghiệp hóa vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Tám văn kiện lớn mang ra công thức “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và chín văn kiện lớn đặt vấn đề “công nghiệp hóa tiến lên hiện đại hóa”, trổ tài sự lựa chọn một hình thức công nghiệp hóa mới. Nhìn chung công nghiệp hóa tại Việt Nam được trổ tài sắc nét ở:

Công nghiệp hóa tại Việt Nam

Trước tiên là công nghiệp hóa trong sự phát triển của lực lượng sản xuất

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã hỗ trợ chuyển từ nền văn minh nông nghiệp sang công nghiệp và nhờ vào việc chuyển nền kinh tế từ dựa trên kỹ thuật thủ công sang nền kinh tế dựa vào kỹ thuật cơ khí thủ công đã thực hiện cơ khí hóa nền sản xuất xã hội. Nếu vận dụng các thành tựu của khoa học – công nghệ vào những nghề trong nền kinh tế quốc dân thì các thành tựu sẽ được kết nối và gắn chặt với quá trình hiện đại hóa và cuộc cách mạng khoa học – công nghệ hiện đại.

Thứ hai là củng cố và làm tăng cường các địa vị lãnh đạo trong quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa.

Đây cũng là yếu tố giúp hướng tới việc xác lập địa vị thống trị trong các mối quan hệ sản xuất xã hội trong toàn thể nền kinh tế quốc dân.

Thứ ba là xây dựng cơ cấu kinh tế một cách hợp lý, hiện đại và đạt hiệu quả cao

Cơ cấu kinh tế gồm có hai loại: cơ cấu vùng kinh tế và cơ cấu thành phần kinh tế, cơ cấu nghề kinh tế nắm vai trò cốt lõi, trung tâm. Việc tái cơ cấu nền kinh tế, dịch chuyển cơ cấu kinh tế sẽ giúp dịch chuyển cơ cấu, cấu trúc của nền kinh tế kém hiệu quả, bị tụt hậu theo hướng nền kinh tế hiện đại và hiệu quả hơn. Hướng từ một nền cơ cấu kinh tế nông nghiệp sang cơ cấu kinh tế nông nghiệp, công nghiệp và sau đó phát triển thành cơ cấu kinh tế công, nông nghiệp và dịch vụ. Ngoài ra, cơ cấu lao động sẽ được dịch chuyển theo hướng gắn với phát triển kinh tế tri thức. Này là tiền đề làm chi phối theo xu thế dịch chuyển cơ cấu lao động từng thời kỳ ở nước ta.

Xem Thêm  Ngành Kỹ thuật Cơ khí là gì? Ra trường làm gì? - kỹ thuật cơ khí là gì

Nội dung trên là những tri thức có lợi về “công nghiệp hóa là gì?”. Trông mong bạn có thêm những thông tin hay và chất lượng để hiểu thêm về ý nghĩa của công nghiệp hóa so với nền kinh tế – xã hội của Việt Nam.


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài công nghiệp hóa là gì

Hiểu Thêm Công Nghiệp Hóa – Hiện Đại Hóa Là Gì?

alt

 • Tác giả: Minh Đô
 • Ngày đăng: 2022-03-09
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 6092 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Công nghiệp hóa hiện đại hóa tạo điều kiện để phát triển lực lượng sản xuất và nâng cao năng suất lao động xã hội, xúc tiến sự tăng trưởng và phát triển kinh tế đồng thời khắc phục việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của nhân dân.
  Có thể nói công nghiệp hóa là một trong những nhiệm vụ trọng yếu hàng đầu của quá trình phát triển, mang cả nền sản xuất vật chất và đời sống văn hóa, xã hội của quốc gia sang một trang mới.
  Công nghiệp hóa là quá trình chuyển hóa cơ bản và toàn diện hầu như các hoạt động sản xuất từ việc sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách thông dụng sức lao động phổ thông dựa trên sự phát triển của nghề công nghiệp cơ khí.
  Còn hiện đại hóa được hiểu là quá trình ứng dụng, trang bị những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại mang vào quá trình sản xuất kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế xã hội.
  Vì vậy, công nghiệp hóa hiện đại hóa hiện tại là quá trình chuyển hóa cơ bản và toàn diện các hoạt động kinh tế và kinh tế xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng lao động phổ thông cũng như công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại để tạo ra năng suất lao động xã hội lớn.
  Có thể thấy rằng công nghiệp hóa hiện đại hóa theo tư tưởng mới không còn bị hạn chế về phạm vi trình độ những lực lượng sản xuất và kỹ thuật đơn thuần mà chỉ nhằm chuyển lao động thủ công thành lao động cơ khí giống như các tư tưởng trước đó vẫn nghĩ.
  Tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa hiện đại hóa được trổ tài qua các nguyên nhân sau:
  Từ yêu cầu phải xây dựng nền tảng vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.
  Từ yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt lùi về kinh tế, kĩ thuật, công nghệ giữa nước ta với các nước trong khu vực và quốc tế.
  Từ yêu cầu cần phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa xã hội.
  Công nghiệp hóa hiện đại hóa có tác dụng to lớn và toàn diện so với sự phát triển của nền kinh tế xã hội Việt Nam.
  Tạo điều kiện để phát triển lực lượng sản xuất và nâng cao năng suất lao động xã hội, xúc tiến sự tăng trưởng và phát triển kinh tế đồng thời khắc phục việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của nhân dân.
  Tạo ra lực lượng sản xuất mới, tạo tiền đề cho việc củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa và củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa công nhân, giữa nông dân và trí thức.
  Tạo tiền đề cho việc tạo dựng và phát triển nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa và phát triển nền văn hóa tiên tiến, cao đẹp, đậm đà bản sắc dân tộc.
  Tạo nền tảng vật chất kỹ thuật để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, kết phù hợp với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, củng cố, tăng cường quốc phòng và an ninh quốc gia.
  Nội dung cơ bản của công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta
  Thứ nhất: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất
  Thực hiện cơ khí hóa nền sản xuất xã hội nhờ chuyển nền kinh tế từ điểm tựa trên kỹ thuật thủ công sang nền kinh tế dựa vào kỹ thuật cơ khí thủ công. Đồng thời chuyển nền văn minh nông nghiệp sang nền văn minh công nghiệp.
  Nếu vận dụng các thành tựu của khoa học và công nghệ vào những nghề trong nền kinh tế quốc dân thì những thành tựu này được kết nối, nối liền với quá trình hiện đại hóa và cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại.
  Nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực khi quốc gia thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa quốc gia.
  Thứ hai: Xây dựng cơ cấu kinh tế một cách hợp lý, hiện đại và đạt hiệu quả cao
  Cơ cấu kinh tế chính là tổng thể hữu cơ giữa các thành phần kinh tế. Có hai loại cơ cấu kinh tế là cơ cấu vùng kinh tế và cơ cấu thành phần kinh tế. Trong lúc đó cơ cấu của nghề kinh tế sẽ đóng vai trò trung tâm, trọng yếu và cốt lõi nhất.
  Tái cơ cấu nền kinh tế, dịch chuyển cơ cấu kinh tế có nghĩa là dịch chuyển cơ cấu, cấu trúc của nền kinh tế kém hiệu quả, bị tụt hậu theo hướng nền kinh tế hiện đại và hiệu quả hơn.
  Xu thế của sự dịch chuyển, thay đổi này là hướng từ một nền cơ cấu kinh tế nông nghiệp sang cơ cấu kinh tế nông nghiệp, công nghiệp và sau đó phát triển thành cơ cấu kinh tế công, nông nghiệp và dịch vụ.
  Cơ cấu lao động cũng sẽ được dịch chuyển theo hướng gắn với phát triển kinh tế tri thức. Đây là một trong những tiền đề làm chi phối theo xu thế dịch chuyển cơ cấu lao động từng thời kỳ ở nước ta.
  Thứ ba: Củng cố và làm tăng cường các địa vị lãnh đạo trong quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa.
  Đồng thời, hướng tới việc xác lập địa vị thống trị trong các mối quan hệ sản xuất xã hội trong toàn thể nền kinh tế quốc dân.
  Trách nhiệm của công dân so với sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa quốc gia,
  Cần nhận thức đúng đắn về tính tất yếu khách quan và tác dụng to lớn của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
  Lựa chọn nghề, sản phẩm có khả năng đối đầu cao, thỏa mãn nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế.
  Tiếp thụ và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào sản xuất.
  Học tập, nâng cao trình độ học vấn, kinh nghiệm và nghiệp vụ, thỏa mãn nguồn lao động có kĩ thuật cho nền kinh tế, cho doanh nghiệp.
Xem Thêm  Ngành công nghiệp trọng điểm là gì? Vai trò và các đặc điểm? - công nghiệp trọng điểm là gì

Công nghiệp hoá là gì? Mục đích của công nghiệp hóa hiện đại hóa

 • Tác giả: supperclean.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 9361 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Công nghiệp hóa hiện đại hóa là mục tiêu hàng đầu trong quá trình phát triển kinh tế của nước ta. Vậy công nghiệp hóa là gì? Hiện đại hóa là gì?

Công nghiệp hoá là gì?

 • Tác giả: hoc247.net
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 5256 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

KHÁI NIỆM CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA LÀ GÌ, KHÁI NIỆM, VAI TRÒ

 • Tác giả: cdspninhthuan.edu.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 1213 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong nội dung ngày ngày hôm nay, hãy cùng Luận Văn Việt tìm hiểu khái niệm công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì? Vì sao phải công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, 1

Công nghiệp hoá là gì? Những thúc đẩy của công nghiệp hóa

 • Tác giả: thapgiainhiettashin.com.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 2581 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì? Mục đích phát triển quốc gia theo định hướng công nghiệp hóa là gì? Cùng nhau tìm hiểu cụ thể nhé.

Công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì? Tác dụng và ví dụ cụ thể

 • Tác giả: isinhvien.com
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 1494 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chắc hẳn tất cả chúng ta đều đã nhiều lần nghe đến cụm từ công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì rồi phải không? Nhưng bạn đã thực sự hiểu rõ ý nghĩa của nó hay chưa? Để

khái niệm công nghiệp hóa là gì?

 • Tác giả: giasuglory.edu.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 4900 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Công nghiệp hóa chính là một trong những cuộc cách mạng về kinh tế về kỹ thuật vĩ đại mà loài người đã và đang trải qua. Công nghiệp hóa là gì?

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Từ điển công nghiệp